Publikácie

Naše zážitky, skúsenosti ale hlavne výsledky fotografovania vo forme plnofarebných publikácií postupne pripravujeme na knižné vydanie.  Príprava publikácií je lákavá ale nesmierne časovo náročná. Je potrebné spracovať fotografie z každej cesty, čo je často možné až po pomerne dlhom čase po návrate, nakoľko je potrebné sa venovať iným záväzkom. Priemerne prinesie jedna cesta približne 10-15 tis. fotografií. Niektoré sú vhodné na dokumentáciu cesty, prostredia, okolností, mnohé sú na vymazanie a skutočne uspokojivých fotografií je vždy len zopár. Nájsť ich ale znamená pozrieť si všetky.  Po výbere fotografií sa príprava materiálu na publikovanie – v časti väčšej publikácie alebo v časopise – ešte len začína. Je potrebné pripraviť vhodné sprievodné komentáre, ktoré dokresľujú atmosféru zachytenú v obraze. V prípade faktografických informácií je ich potrebné overiť zo spoľahlivejších zdrojov než je pamäť – prichádza k prehľadávaniu poznámok z ciest, prípadne odbornej literatúry.

Spracovanie izolovaných obrázkov a textov z jednotlivých ciest je stále len začiatok, Je potrebné dať súboru scenár, dejovú alebo aspoň myšlienkovú líniu, ktorá by mohla niekoho zaujímať a povedať niečo nové alebo podať informácie aspoň z nového pohľadu. Je veľmi veľa kvalitných fotografií, článkov a publikácií a je veľmi ťažké nestratiť odvahu a motiváciu a pokračovať až do tejto etapy spracovania pri sebakritickom posúdení vlastných výsledkov. V tomto ma nesmierne povzbudzujú reakcie priateľov a známych, ktorí sa pochvalne vyjadrujú k fotografiám, ako aj pozitívna odozva pri našom premietaní z ciest.  Pri tom si vždy uvedomím, čo môže byť považované za prínos pri dokončení snahy publikovať fotografie – prinášajú atmosféru z ďalekých miest a zároveň cez tento osobný zážitok sprostredkovaný úspešne prenesenou atmosférou povzbudzujú záujem o prírodu a zvieratá a tým aj o ich ochranu. A o to ide.

Prvé prípravné spracovanie publikácie s výberom 25 krajiniek je možné vidieť a objednať na:

http://www.blurb.com/books/961900

Rozšírená verzia spracovania publikácie Dreamlands (145 fotografií) je dostupná na:

http://www.blurb.com/books/1391452